Forskning har klargjort att trummande läker kropp, sinne och själ

SAMSUNG DIGIMAX A503Rytm är vårt naturliga arv. Den finns i våra kroppar, våra hjärtan, våra andetag. De första ljuden vi hör i moderlivet är vår mors hjärtrytm och andetagens rytm.
Rytmen genomsyrar hela Universum. Det finns ingen del av skapelsen som är utan rytm. Den finns i årstidernas cykler, Jordens bana, dagen och natten, stjärnornas förflyttningar vittnar om den, men rytmen är också dold i atomens intimitet. Ja, den finns i tickande klockor.

Konsten att trumma har funnits sedan tidernas begynnelse. Det är en grundläggande form av ett mänskligt uttryck. Ett språk som troligen uppstod långt innan människan utvecklade förmågan att använda läppar, tunga och vokala organ som instrument för kommunikation. Trummandet har använts i århundraden i ritualer, ceremonier, kommunikation, övergångsriter, musik och dans och för att främja läkning. (InfoInfo)

För många år sedan fick jag en gammal och välanvänd trumma av Katarina (som inte längre finns på Jorden) som också visade mig in i naturfolkens värld. Katarina sade att det var läkande att trumma och mina egna erfarenheter är att det är sant. Trumman är för mig inte bara ”död materia”, men kraft och läkning får jag när jag trummar. Så för mig var det något jag hade egna erfarenheter av, när jag läste att man i vår moderna tid återupptäcker det naturfolk alltid vetat: Trummandet balanserar, vitaliserar och läker kropp, sinne och själ. (Info)

S5036114++.JPGNu är det alltså vetenskapligt klargjort att trummande kan vara avslappnande, ge energi, få oss att stressa av, hjälpa oss att släppa uppdämda känslor, framkalla trance och eufori och främja en känsla av gemenskap, kreativitet och lekfullhet. (Info).
Oavsett om man trummar ensam eller i grupp finns en rad fysiska, mentala och andliga fördelar. Trummande är medfött och naturligt för oss; något alla kan göra med lite träning.

Vi har alla rytm!

Trummande kan användas för att uttrycka känslor som man vill släppa, ensam, tillsammans med andra eller i terapi. Robert Lawrence Friedman diskuterar konceptet ”alkemiskt trummande” för att frigöra ohälsosamma känslor genom trummande. (InfoInfo, Info)

Man kan trumma på olika sätt för att uppleva en mängd känslor som glädje, rädsla, sorg, ilska, frustration eller skuld. Friedman säger t ex att lycka brukar spelas som en serie av snabba, synkoperade beats. Sorg väcks vanligtvis med långsamma, tunga beats medan ilska väcks när det spelas hårt, högt och energiskt.

Trummande förbättrar fysisk, mental och emotionell hälsa, vilket visas i en rad studier och forskningsrapporter. Att trumma accelererar fysisk läkning, stärker immunförsvaret och ger en känsla av välbefinnande, samt frigör blockeringar och känslomässiga trauman. (Info). Att dunka på en trumma, förvandlar negativa känslor till friska helt enkelt.

Forskningsresultat visar att trummande är en värdefull behandling vid stress, trötthet, ångest, hypertoni, astma, kronisk smärta, artrit, mentalsjukdom, migrän, cancer, multipel skleros, Parkinsons sjukdom, stroke, förlamning, känslomässiga störningar och ett brett spektrum av fysiska funktionshinder. (Info Info)
Studier har t ex visat att trummande har lugnande och läkande effekter på patienter med Alzheimers sjukdom, autistiska barn, känslomässigt störda tonåringar, traumapatienter och på människor i fängelse och de som är hemlösa. (Info)

Dokumenterade terapeutiska effekter av gamla rytmtekniker -medicinska fördelar

*** Minskar spänningar, ångest och stress:

SAMSUNG DIGIMAX A503En studie publicerad i ”Journal of Cardiovascular Medicine” fann att 40-minuters djembe trumsessioner förbättrade hjärtats och blodkärlens hälsa hos både medelålders erfarna trummisar och yngre nybörjare. Som ett resultat, sågs en nedgång i stress och ångest. Det systoliska blodtrycket sjönk hos de äldre efter trummande.
Enligt forskning bidrar stress till många sjukdomar och är en grundläggande orsak till sådana livshotande sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och immunsystemhaveri.

De fysiska kraven utgör låg till måttlig intensitet för Djembetrummor, än vad som annars kan upplevas med mer intensiva former av motion. För de äldre utgör trumsessioner därför mindre risk för hjärta och blodkärl vilket annars är förknippat med motion med högre intensitet. (info).

*** Ökar hjärnans funktion och synkroniserar vänster och höger hjärnhalva

En studie publicerad i ”Journal of Huntingtons sjukdom”, visar att två månaders undervisning med trummor och rytmövningar för patienter med Huntingtons sjukdom (betraktas som en oåterkallelig, dödlig neurodegenerativ sjukdom) resulterade i kognitiv förbättring och förbättringar i mikrostrukturen i hjärnans vita substans. (info)

Anledningen till att rytm är ett sådant kraftfullt verktyg är att det genomsyrar hela hjärnan. Synen t ex är i en del av hjärnan, tal en annan, men trummande kommer åt hela hjärnan. Ljudet av trummor genererar dynamiska nervcellsförbindelser i alla delar av hjärnan, även om det finns betydande skada eller försämring. Ju fler kopplingar som kan göras i hjärnan, desto mer integrerade blir våra erfarenheter. Rytmiska signaler kan omskola hjärnan efter en stroke eller annan neurologisk försämring, t ex hos Parkinsonpatienter, likaväl som hos de med Attention Deficit Disorder (ADD)…

Forskning visar att den fysiska överföringen av rytmisk energi till hjärnan synkroniserar den vänstra logiska hjärnhalvan och den intuitiva högra hjärnhalvan. Ljudet av trummor skapar nya förbindelser mellan mottagandet och överförandet av nervimpulser i alla delar av hjärnan. Ju fler förbindelser som kan göras i hjärnan, desto mer integrerade blir våra erfarenheter. Detta leder till en djupare känsla av självmedvetenhet, insikt och trygghet. Trummande är en bra träning för hjärnan och eftersom trummandet påverkar hela hjärnan kan det faktiskt göra oss smartare. (Info)

***Minskar kronisk smärta

En studie publicerad i ”Evolutionary Psychology” visar att aktivt framförande av sång, dans och trummande, höjer smärttröskeln genom att främja produktionen av endorfiner och endogena opiater, kroppens morfinliknande smärtstillande medel. Det kan därmed bidra till kontroll av smärta medan att bara lyssna på musik inte gör det.
Forskare föreslår att trummande fungerar som en avkoppling från smärta och sorg. (info).

*** Stärker immunförsvaret och ökar cancerbekämpande celler

En studie av forskare vid ”Meadville Medical Center Mind-Body Wellness Center” visar starkare immunförsvar och en ökning av den naturliga mördarcellsaktiviteten som hjälper kroppen att bekämpa cancer liksom andra virus, däribland AIDS, hos 111 cancerpatienter som spelade trummor i 30 minuter om dagen. En minskning av stresshormonet kortisol konstaterades också. Trummande dirigerar vårt immunförsvar och gör det möjligt för läkningen att sätta igång, menar den kända cancerexperten Dr Bittman. Även om detta inte indikerar ett botemedel mot cancer, kan sådana resultat vara till nytta för dem som står inför denna sjukdom.(info).

*** Förbättrar socioemotionella störningar:

En kraftfull studie publicerad i tidskriften ”Evidensbaserad komplementär och alternativ medicin” visar att trumma avsevärt kan förbättra låginkomsttagande ungdomar med sociala och känslomässiga problem från t ex ångest och posttraumatiska besvär. (info).

*** Placerar oss i nuet

Trummandet flyttar medvetenheten mot livets flöde. När man flyter med rytmen kan man inte fångas upp i det förflutna eller oroa sig för sin framtid. Det integrerar kropp, själ och ande.

Trummande framkallar naturligt förändrade medvetandetillstånd

SAMSUNG DIGIMAX A503Vibrationer från rytmiska ljud har en djupgående effekt på vår hjärnas aktivitet. Precis som vi kan ställa in en radiokanal kan man med designade ljud ställa in medvetandet och hjärnan till önskade frekvenser.

Trummande kan t ex ändra hjärnan från betavågor (som associeras med tänkande, koncentration och aktiv uppmärksamhet riktad mot den yttre världen) till Alfavågor (som är förknippade med välbefinnande, eufori och medveten uppmärksamhet och ”bron” till det omedvetna), till ännu lägre frekvenser, theta och delta (som är förknippade med djup avkoppling och visualisering). Under denna process avstängs gradvis den logiska vänstra hjärnhalvan och den intuitiva och kreativa högra hjärnhalvan aktiveras.

Ihållande rytmiskt trummande med fyra och ett halvt slag per sekund är nyckeln till ett djupt medvetandetillstånd har forskaren Melinda Maxfield funnit. (info).

Dr Barry Quinn, legitimerad psykolog fann att hans hypervigilanta (mycket stressade) patienter hade särskilt nytta av trummor, eftersom Alfavågorna fördubblades efter bara 30 minuter, omedelbart efter den första trumsessionen. Alfavågor kan hjälpa personer som lider av psykisk sjukdom, såsom depression och ångest. Alfavågor förknippas med meditation och andra sätt att integrera medvetandet – en naturlig känsla av att vara ”hög”.(info).

Betavågor ökar genom spel, läsning, skrivande, göra läxorna, lösa problem eller dricka måttligt med kaffe. Betavågor ökar också genom intag av sådant som kokain, amfetamin, dietpiller, energidrycker och cigaretter, men det är det sämsta sättet att öka dem på. För mycket betavågor under långa perioder orsakar sådant som stress, muskelspänningar, förhöjt blodtryck, oönskade tankar eller sömnproblem. Internetberoende skapar t ex för mycket betavågor. (info).

När hjärnan är i theta, balanseras t ex förhållandet mellan natrium och kalium vilket inverkar föryngrande på trötta hjärnor.(Info).

Alfavågor finner man både i vänster och höger hjärnhalva och vi ställer relativt lätt om till dem, genom att stänga ögonen. Alfaaktivitet förknippas med meditation, trance, och samordnande hjärnverksamhet. Rytmisk stimulering är en enkel men effektiv metod för att påverka sinnestillståndet.

En studie utförd av Institutionen för ”Kognitiv biologi” i Wien visar att exponering för upprepat trummande kombinerad med handledning för trumresor har förknippats med fysiologiska och terapeutiska effekter samt en betydande minskning av stresshormonet kortisol, minskad hjärtfrekvens och drömlika upplevelser som överensstämmer med transcendentala upplevelser. En annan studie publicerad i tidskriften ”Multipel Skleros” visade att trummande kan få deltagarna att gå in djupare hypnotiska tillstånd. (info).

Trummeditation – att till trummans sång få kontakt med osynliga världar och visdom

En trumceremoni (trummeditation/trumresa) innebär att man sitter bekvämt och ställerSAMSUNG DIGIMAX A503 in sitt sinne på meditation, medan man själv eller någon annan slår på trumman. Någon erfaren person bör guida den som är nybörjare. Man använder en upprepad rytm som börjar långsamt och sedan gradvis byggs upp i intensitet till ett tempo med tre till sju slag per sekund. Det stigande tempot framkallar djupt meditativa tillstånd.
En serie av trummeditationer kan behövas tills man når den nivå som är nödvändig för läkning. När det är dags att lämna meditationen, saktar man ner trumtempot, ett tecken på att låta medvetandet gå tillbaka till det normala.
Vanligtvis avslutas en trummeditation efter 10-20 minuter.

Det är vanligt att den som guidar ber deltagarna att först finna sitt själsdjur (kraftdjur) om man inte redan vet det. Det beror på att man bör resa med sitt själsdjur i den inre världen.

OBS
: Ska man gå från vanligt trummande till just trummeditation, måste man känna sig säker och trygg och man bör vara ganska van vid att meditera eller på andra sätt lätt komma i kontakt med sitt inre. Och besök först någon som är van att göra trummeditationer och ta del av kunskap och erfarenhet. Och glöm inte att ödmjukt be till högre krafter om att det bästa kommer att ske. Kärlek, respekt, tacksamhet och ödmjukhet är viktiga ”ingredienser”.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s