Forskning visar: tankar har läkande kraft

1367290847044

Detta handlar inte om ”positivt tänkande/heja rop” för att slippa ta itu med eller ignorera känslor (Info). Det handlar om att vetenskapliga studier verkligen visat att tankar kan stimulera kroppens egen självläkning. Om något gått sönder, försöker vi laga det. Om forskning visat att tankar kan medverka till att ”laga” krämpor, sjukdom och skador så varför inte pröva den ”medicinen”?

Men hur fungerar det? Svaret är bl a att kroppen reagerar på våra tankar och att vårt psykologiska/emotionella tillstånd påverkar det endokrina systemet. Det är allmänt accepterat att stress kan påverka immunförsvaret, vilket i sin tur gör kroppen mer mottaglig för sjukdom.

Genom repetitionsmönster och dess tillhörande belöningar och ”straff” eller ”tillrättavisande” lär vi oss att skapa vår egen uppfattning om verkligheten. Våra övertygelsers sammansättning bygger på våra samlade verbala och icke-verbala uppfattningar, ett resultat av hela vår livserfarenhet. Vi ”blir” därför till stor del vad vi tycker och också tror.

Känslan av rädsla, som exempel, är relaterad till adrenalin. Om det inte finns någon känsla av rädsla finns det inget adrenalin och detsamma gäller omvänt – inget adrenalin, ingen rädsla. Om någon ser på en skräckfilm, som exempel, och känner sig rädd och får en skräckfylld rysning så får personen ett negativt intryck genom den sensoriska uppfattningen (syn och ljud), som ger en känsla av rädsla som förvandlas till en fysisk känsla av en rysning.

Varje minut, varje dag, reagerar vår kropp fysiskt, bokstavligen förändras, som svar på de tankar som går igenom vårt sinne. Det har visat sig om och om igen att om vi bara tänker på någonting så kan hjärnan släppa signalsubstanser (neurotransmittorer), kemiska budbärare, (info) som förmedlar en nervsignal på kemisk väg från en nervcell till en annan i nervsystemet. Signalsubstanser kontrollerar nästan alla kroppsfunktioner, från hormoner till matsmältning till att vi känner oss lyckliga, ledsna eller stressade.

”Det finns tusentals receptorer på varje cell i vår kropp. Varje receptor är specifik för en peptid eller ett protein. När vi har känslor av ilska, sorg, skuld, spänning, lycka eller nervositet, släpper varje separat känsla sin egen uppsjö av neuropeptider. Dessa peptider ökar genom kroppen och förbinds med de receptorer som förändrar strukturen hos varje cell som helhet.  Där det här blir intressant är när cellerna faktiskt delas. Om en cell har blivit utsatt för en viss peptid mer än andra, kommer den nya cellen som produceras genom sin delning att ha mer av receptorn som matchar den specifika peptiden. På samma sätt kommer cellen också att ha mindre receptorer för peptider som dess mor/systercell inte utsattes för så ofta.” (Info)

De arbetar i förhållande till varandra. Varhelst en tanke går det finns en kemisk reaktion. Hypotalamus, hjärnans känslomässiga centrum, förvandlar känslor till ett fysiskt svar. Neuropeptider, de kemiska budbärarhormonerna, bär känslor fram och tillbaka mellan sinnet och kroppen. De kopplar uppfattningen i hjärnan till kroppen via organ, hormoner och cellaktivitet. Neuropeptider påverkar alla större delar av immunsystemet, så kroppen och sinnet fungerar tillsammans som en enhet.

Så om vi bombarderar våra celler med peptider från en negativ attityd programmerar vi bokstavligen cellerna för att ta emot flera av dessa peptider i framtiden. Ja vi minskar antalet receptorer av ”positivt inställda” peptider, vilket gör oss mer benägna att vara negativa.

Våra tankar kan alltså programmera våra celler. I så fall borde vi kunna hela och läka oss själva med våra egna tankar, även om det också är viktigt att röra på sig m m. Vi bör också möta våra känslor. Det handlar alltså om en helhet där tankens kraft är en del av den.
Men just nu tar vi reda på mer om detta med att programmera celler:

Forskning och sinnets helande kraft

SAMSUNG DIGIMAX A503

Ett team forskare vid UCLA visade att personer med djup känsla av lycka och välbefinnande hade lägre nivåer av inflammatoriskt genuttryck och starkare antivirala och antikroppssvar. (Info).

En undersökande studie hade som syfte att avgöra om idrottare som läkte mycket snabbt visade fler tecken på psykosociala faktorer som kunde vara relaterade till förstärkt läkande än hos idrottare med långsammare läkning.
Man använde ett undersökningsformulär för att mäta: positiv attityd, inställning, stress och stresskontroll, socialt stöd, målsättning, positivt ”självsnack” och mentala bilder samt relaterade saker om övertygelser och rekommendationer för förstärkt läkande.

Trettiotvå tidigare idrottsmedicinska klinikpatienter med knä- eller fotledsskador deltog i studien. Ungefär 19% av dessa idrottare hade exceptionellt snabba återhämtningar. Dessa försökspersoner visade höga poäng på alla variabler som testades, medan de i den långsammare läkningsgruppen visade låga poäng. De mest signifikanta resultaten hittades i de mer actionrelaterade faktorerna för målsättning, positivt ”självsnack” och användandet av helande bilder (Info).

Studier har visat att tankar i sig kan förbättra syn, kondition och styrka.  Placebo-effekten, som observerats med fejkade operationer och placebopiller, fungerar till exempel på grund av tankens kraft. Förväntningar och lärda associationer har visat sig förändra hjärnans kemi och kretslopp vilket resulterar i reella fysiologiska och kognitiva resultat, såsom mindre trötthet, lägre immunreaktioner, förhöjda hormonnivåer och minskad ångest. (info).

Positiva tankar är väsentliga för att producera positiva resultat.  Negativa tankar och känslor sänker immunförsvaret, medan positiva tankar och känslor faktiskt ökar immunförsvaret.

När vi väl har fått kunskapen om detta, så är det kanske menat att vi ska ”ta tag i” vår inre kraftkälla och hela oss själva?
Vi lär oss mer om det:

Att programmera cellerna

SAMSUNG DIGIMAX A503Hjärnans system är kopplat till varje cell i vår kropp med miljarder anslutningar. Det är uppdelat i två sidor a) Vänster, logisk sida (ord, logik, rationell tanke) och b) Höger, kreativ sida (fantasi och intuition).
Dagliga omständigheter uppfylls vanligtvis i ett logiskt, ”vänsterhjärnläge”; men genom att aktivera den högra, kreativa sidan av hjärnan så återställer vi balansen i hjärnan. Detta gör det möjligt att få tillgång till vår kroppsliga koppling/anslutning för att uppnå det vi vill.Hjärnans högra sida leder oss automatiskt till vårt mål. Den accepterar helt vad vi vill åstadkomma utan att ge en åsikt och agera utan dömande. Det är därför som visualisering riktar sig mot den högra, kreativa sidan av hjärnan och inte den vänstra, logiska sidan.

Vid läkning möjliggör upprepad användning av positiv visualisering förmågan att nå vår kroppsliga koppling. Detta gör att sinnen och kroppen arbetar tillsammans för att främja kroppens läkningsprocess på en fysisk nivå.

Visualisering är en form av självhypnos, ett verktyg som alla kan använda för att främja läkning. Genom att skapa positiva bilder (kreativa bilder) kan visualisering förändra känslor som senare manifesterar sig i positiva fysiska känslor i kroppen. Visualisering hjälper till att öka vår kropps hälsa.

Varje cell i kroppen ersätts varannan månad. Så om vi har en historia av negativt tänkande, depression, pessimism eller evig frustration, så är det viktigt att veta att det tar mer än några dagar att innan vi ser mer permanenta resultat. Det är därför det kan ta litet tid för att få en betydande inverkan på långsiktig inställning för att förändra hälsoproblem.

Förslag för att maximera effekten av visualisering för att stödja läkning:

SAMSUNG DIGIMAX A503En tydlig och specifik avsikt:
Visualisering innebär att ha en klar avsikt, att rikta in sig på det man vill arbeta med.  Ju mer specifikt syftet är desto mer specifikt blir resultatet. Kroppen skapar det som är vår övertygelse.
Vi behöver se till att tankarna på avsikten/målet är:

 • Klara
 • Specifika
 • Uppnåeliga
 • Att vi känner, vet och litar på att det kan uppnås

Ta ansvar:

Att försöka göra visualisering utan att ta ansvar kommer att visa sig vara en meningslös erfarenhet. För att uppnå det vi vill ha måste vi vidta åtgärder och ta ansvar. Det tar vanligtvis ungefär sex veckor för att visualisering ska kunna ge resultat. Man gör det en gång på morgonen och före sänggåendet. En del ser eller känner resultat första gången men vi har alla olika kroppar och sinnen och de behandlar information på olika sätt, så vi behöver ha tålamod.
Vi behöver se till att:

 • Ta ansvar för att vidta rätt åtgärder
 • Fatta beslutet att genomföra dem
 • Göra visualisering regelbundet
 • Vara uthålliga och ha tålamod
 • Vara positiva och rutinmässigt bekräfta oss själva

Vara mentalt avslappnade:
Avslappning ger oss direkt tillgång till vårt undermedvetna sinne.

 • Hitta ett lugnt ställe.
 • Koppla av i en stol/soffa eller ligga ner.
 • Känna oss bekväma och ev. lossa på kläder.
 • Bli centrerade genom att fokusera på andning (aktiverar vagusnerven som är en ”vila och smälta” nerv (info).
 • slappna av helt i kropp och sinne.

Visualisera:
När vi är avslappnade är nästa steg att aktualisera visualisering genom att.

 • Tänka på eller säga avsikten högt.
 • Stäng ögonen och föreställa oss själva i läkningsprocessen eller så som vi vill vara.
 • Se att kroppen läker.
 • Känna läkandet på plats.
 • Veta att läkning sker

************************************************

Man kan prova en eller flera av dessa metoder:

 • Visualisera att cellerna i kroppen läker
 • Tänka sig att immunsystemet slår ut det som inkräktar kroppen (problemet).
 • Visualisera att smärtan tas bort genom läkning.
 • Tänka att man är på en mycket vacker plats hel, hälsosam och glad.
 • Läsa något i eller spela in och sedan lyssna på en visualiserings- eller självhypnosbok.
 • Spela in och sedan lyssna på en guidad meditationstejp med eget material

************************************************

Men… spring inte från känslomässig smärta

road-travel-fence-empty-10678

Symptom som uppstått på grund av emotionell stress, t ex vid ”hjärtesorg” kan behöva läkas genom bearbetning. Här är tips sammanställda av Lifehack, hämtade HÄR

Hantera dina känslor direkt: Du kan bli frestad att springa från din smärta eller gömma den (överarbete eller missbruk). Ett bättre alternativ är att möta dina känslor, acceptera dem och känna dem. Först då kommer du att kunna komma förbi dem.
Släpp skuld. Om du gjorde misstag i ditt tidigare förhållande, säg förlåt om det behövs. Släpp sedan skulden och fortsätt. ”Emotional Freedom Techniques” (EFT – om HÄR) kan vara mycket effektivt för att hjälpa dig att göra detta.
Var mild mot dig själv: förstå att det är svårt att gå genom en uppbrytning eller förlust. Låt dig själv uppleva alla känslor som följer med det och döm inte dig själv när du behöver extra tid att bearbeta dem.
Fördjupa dig själv i dina kreativa passioner: Om du älskar att skriva, sjunga, dansa eller skapa på ett annat sätt, låta dig gå ”vilse” i en kreativ process. Det hjälper dig att uttrycka dina tankar och känslor på ett hälsosamt och produktivt sätt.
Välj en positiv mentalitet: Behålla negativitet hjälper dig inte på lång sikt. Välj ett val varje dag för att titta på den ljusa sidan och vara öppen för positiva nya inledningar.

************************************************************************

Tänk på att:

Utöver att visualisera och bearbeta känslor,  hjälp också helandet/läkningen genom att leva sunt med näringsrik, ren kost, undvika giftiga kemikalier och även undvika skadlig trådlös teknik (Info, info).

Till sist:
Det finns givetvis andra metoder som kan stimulera självläkning. Musik (info), trumning (info) och genom att gå in i cellminnena, vilket Brandon Bays berättar om i sin bok Resan då hon botat en tumör stor som en basketboll i magen (info) med den metoden.


Lev väl
Mona

************************************************

Läs mer

HÄR HÄR HÄR HÄR HÄR

 

 

5 kommentarer Lägg till

 1. Varga Åskvigg skriver:

  Vet av egen erfarenhet att kroppen har förmåga till omedelbar självläkning. Min spontanläkning fungerar med omedelbar verkan utan visualisering, bara genom att jag går in i ett tillstånd av absolut lycka (bliss). Influensa, förkylning, smärta, till och med skador ibland. Detta har fungerat till ca 90 % Läkningen blir alltid 100% om den inträffar, men att få det att inträffa är med 90 % verkan och beror endast på om jag kan transportera mig till absolut bliss i tillit, kärlek och förtröstan.

  Gillad av 2 personer

  1. Mona Rosenberg skriver:

   Jättefin beskrivning av den självläkande kraften. Tack!

   Gilla

 2. Anette V skriver:

  Att måla eller se på det jag eller någon annan målat, använda EFT, visualisering mm hjälper mig verkligen 🙂 Tack för din inspirerande text!

  Gillad av 1 person

  1. Mona Rosenberg skriver:

   Ja, det finns många bra sätt! Det viktiga är att man märker att det fungerar. EFT är en fantastisk metod! Tack för fin kommentar. 🙂

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s