Qi – livskraft

Qi är energin i skapelsen och den strömmar genom allt som är levande. Den flyter genom naturen, flyter genom floder och strömmar genom kroppen precis som blodet cirkulerar genom artärer och vener. När Qi slutar rinna, slutar livet. Lär  dig att enkelt öka din livsenergi och få Qi att flyta Först litet kunskap: Den mänskliga kroppen har…